Rob Cote

Regular Season Stats

Basic Rushing Adv. Rushing Basic Receiving Adv. Receiving
Season Team GP Att. Yards Y/C TDs Fum. EPA EPA/C Targ. Rec. Yards TDs Fum. EPA EPA/R ADOT C%OE
2017 CGY 8 13 45 3.5 0 0 -1.18 -0.09 13 7 52 1 0 -0.86 -0.12 1.6 -26.3
2016 CGY 8 8 28 3.5 0 0 -4.60 -0.58 14 11 96 2 0 7.38 0.67
2014 CGY 10 7 31 4.4 0 0 -1.76 -0.25 16 11 96 1 1 -5.01 -0.46
2013 CGY 7 3 5 1.7 0 0 -4.59 -1.53 10 8 75 1 0 5.43 0.68
2010 CGY 11 3 11 3.7 0 0 -1.38 -0.46 19 11 111 2 1 4.02 0.37

Playoff Stats

Basic Rushing Adv. Rushing Basic Receiving Adv. Receiving
Season Team GP Att. Yards Y/C TDs Fum. EPA EPA/C Targ. Rec. Yards TDs Fum. EPA EPA/R ADOT C%OE
2016 CGY 1 5 27 5.4 0 0 0.41 0.08 1 1 13 0 0 0.56 0.56
2012 CGY 2 1 2 2.0 0 0 -0.62 -0.62 2 1 9 0 0 -0.15 -0.15

Best Games

Basic Rushing Adv. Rushing Basic Receiving Adv. Receiving
Season Team Game Desc Att. Yards Y/C TDs Fum. EPA EPA/C Targ. Rec. Yards TDs Fum. EPA EPA/R ADOT C%OE
2017 CGY 5-23 WPG 1 12 12.0 0 0 2.35 2.35 0 0 0 0 0 0.00 NaN 0.0 NaN
2017 CGY 59-11 MTL 7 21 3.0 0 0 -0.85 -0.12 1 1 12 1 0 2.52 2.52 1.0 19.5
2016 CGY 48-20 @TOR 7 28 4.0 0 0 -1.57 -0.22 3 3 21 1 0 3.13 1.04
2016 CGY 42-15 BC 5 27 5.4 0 0 0.41 0.08 1 1 13 0 0 0.56 0.56
2014 CGY 38-17 OTT 6 32 5.3 0 0 -0.35 -0.06 0 0 0 0 0 0.00 NaN